KOERU VALLAVOLIKOGU KOOSSEIS

Koeru Vallavolikogu otsus 2017 aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kohta

Külvar Mand     esimees                     

Ahti Karon         I aseesimees  ahti.karon@gmail.com
Timar Saar                         

Himot Põldver
Rünno Lass
Jarkko Kalevi Arhilahti
Riina Lääne
Andres Gorbõljov         andres29076@gmail.com
Kaarel Kutti
Jaanus Murakas
Kerli Sirila                      sirilake@gmail.com
Ahto Härm                     ahto@koeruvv.ee
Tiit Kalda                        tiitkalda@gmail.com
Ivar Nagla
Aldo Tamm
 

Vallavolikogu protokollid on kättesaadavad ametiasutuse kantseleis ning avalikustatud ametiasutuse dokumendiregistris.

Vallavolikogu komisjonid

Eelarve-,majandus- ja arengukomisjon:

1. Ahti Karon   - esimees
2. Kaarel Kutti - aseesimees
3. Anneli Eesmaa
4. Aldo Tamm
5. Rünno Lass
6. Väino Tippi
7. Himot Põldver
8. Külvar Mand

 

 

Kultuuri-, külaelu- ja spordikomisjon:

1. Kerli Sirila - esimees
2. Jarkko Kalevi Arhilahti - aseesimees
3. Jaak Tammik
4. Anti Liivak
5. Krista Jürgens
6. Eva Linno
7. Endrik Kull
8. Ülle Jääger


Sotsiaalkomisjon:

1. Ahti Karon - esimees
2. Ahto Härm -aseesimees
3. Riina Lääne
4. Anu Kangur
5. Heli Laaneoks
6. Ülle Salumäe
7. Helje Lednei
8. Velda Jürgens
9. Peeter Lindermann

 

Haridus- ja noorsookomisjon:

1. Ahto Härm - esimees
2. Piret Heinsoo
3. Katrin Perlin
4. Mare Kärner
5. Tiit Kalda
6. Maarja Mänd
7. Kirsika Ilmjärv
8. Elve Kull
9. Kerli Sirila
10. Toomas Tammik

 

Revisjonikomisjon:

1. Kaarel Kutti - esimees
2. Jarkko Kalevi Arhilahti
3. Andres Gorbõljov