Valla valimiskomisjon

 

Valimiskomisjoni koosseis

2017

Koeru Vallavolikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine 03.10.2017 nr 34

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 29.09.2017 nr 33

Volikogu liikme volituste lõpetamine ja taastamine 22.06.2017 nr 32

Volikogu liikme volituste taastumine ja lõppemine 14.06.2017 nr 31

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikm.e.määramine 14.06.2017 nr 30

Volikogu liikme volituste taastumine ja lõppemiine 11.04.2017 nr 29

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 11.04.2017 nr 28

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 22.03.2017 nr 27

 

2016

Volikogu liikme volituste taastumine ja lõppemine

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 04.07.2016 nr 25

Volikogu liikme volituste taastumine ja lõppemine 04.07.2016 nr 24

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 04.07.2016 nr 23

Volikogu liikme volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine 04.07.2016 nr 22

Volikogu liikme volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine 31.03.2016 nr 21

Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine 31.03.2016 otsus nr 20

Volikogu liikme volituste taastumine ja lõppemine 22.01.2016 otsus nr 19

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 22.01.2016 otsus nr 18

 

 

2015

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 02.06.2015 otsus nr 17

Volikogu liikme volituste taastumine ja lõppemine 02.06.2015 otsus nr 16

Volikogu liikme volituste taastumine ja lõppemine 07.05.2015 otsus nr 15

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 07.05.2015 otsus nr 14

Koeru Vallavolikogu liikme volituste taastumine ja volikogu liikme volituste lõppemine 12.03.2015 otsus nr 13

Koeru Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 12.03.2015 otsus nr 12

Koeru Vallavolikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine 03.02.2015 otsus nr 11

 

 

2014

Koeru Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 29.12.2014 otsus nr 10

Koeru Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 01.12.2014 otsus nr 9

Koeru Vallavolikogu asendusliikme volituste lõpetamine ja volituste taastamine 08.04.2014 otsus nr 8

Koeru Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 08.01.2014 otsus nr 7

 

 

2013

Koeru Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 02.12.2013 otsus nr 6

Koeru Vallavolikogu esimehe valimine 31.10.2013  otsus nr 5

Koeru Vallavolikogu kokkukutsumine 25.10.2013 otsus nr 4

Lisamandaatide registreerimine 25.10.2013 otsus nr 3

Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine 25.10.2013 otus nr 2

Koeru vallavolikogu liikmete registreerimine 25.10.2013 otsus nr 1