Koeru vald on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes omab õigusi ning kannab kohustusi oma organite ja asutuste kaudu.

Koeru valla omavalitsusorganid on:

 

KOERU VALLA PÕHIMÄÄRUS