« Tagasi

Info volikogust

1.detsembril istus Järva vallavolikogu koos neljandat korda, sedapuhku Imavere rahvamajas. Päevakord http://www.ambla.ee/istungite-paevakorrad-20171

Otsustati 1. jaanuarist 2018 ühendamise teel korraldada ümber Järva valla ametiasutuste tegevus. 31. detsembril lõpetatakse endiste vallavalitsuste tegevus ja need ühendatakse üheks ametiasutuseks. Kinnitati vallavalitsuse struktuur, palgajuhend ja nõuded ametnikele. See eelnõu olid arutusel ka 22. novembril toimunud eelarve- ja majanduskomisjoni istungil ja sai komisjonilt heakskiidu.

Järva vallal ei ole alusdokumente, neid alles luuakse. Seni lähtub vald endise Imavere valla põhimäärusest. Vallvanema Rait Pihelga ettekandest selgus, et kinnitatud struktuur on üleminekustruktuur, mis arvestab sellega, et ühinenud valdade teadmised ei läheks piirkonnas kaduma ning üleminekuperioodil ei kannataks ükski valdkond ja teenus.

Luuakse neli piirkonnajuhi ametikohta (Albu-Ambla, Järva-Jaani-Kareda, Koeru, Imavere-Koigi). Piirkonnajuhi ülesanne on lahendada igapäevaküsimusi, kirjeldada olukorda valdkonna spetsialistidele, nõustada hallatavaid asutusi ja teostada järelevalvet. Piirkonna juht peab teadma, mis kohapeal vaja on ja sellest vallavalitsust teavitama. Kui varem pidid paljud ametnikud olema spetsialistid mitmes valdkonnas, siis nüüd toimub spetsialiseerumine ja läbi selle tõuseb avalike teenuste kvaliteet.

 

Vallavalitsuse tööd korraldatakse läbi teeninduskeskuste. Teeninduskeskustes on tagatud kodanike teenindamiseks vajalikud kompetentsid. Vajadusel liigub vastava valdkonna spetsialist sellesse keskusesse, kus nõu vajatakse. 

Lisaks kiideti heaks kolm  hajaasustuseprogammi aruannet, ühe projekti tähtaega pikendati.

Infona oli arutusel ELL ja EMOL kiri „Ettepanek omavalitsuste üleriigilise ühistegevusega ühinemiseks".