« Tagasi

Hea ID-kaardi, digi-ID või elamisloakaardi kasutaja!

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori 2. novembri 2017 otsusega nr 15.2-9/277-1 peatati Sinu uuendamata turvariskiga dokumendi sertifikaadid alates 3. novembrist.

Peatatud sertifikaatidega ei ole Sul võimalik kasutada e-teenuseid ega anda digiallkirja enne, kui oled oma sertifikaate uuendanud. Alates 6. novembrist kuni 31. märtsini 2018 saad peatatud sertifikaate kauguuendada oma arvutist ning Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes. Pärast seda tunnistatakse uuendamata ID-kaartide sertifikaadid kehtetuks ja neid ei saa enam uuendada.

Uute sertifikaatidega ID-kaardi saamiseks pead pöörduma PPA teenindusse. PPA teeninduste lahtiolekuaegade kohta saad lisainfot: https://www.politsei.ee/et/kontakt/teeninduspunktid/kmb/

Kauguuendamise kohta saad lisainfot: https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/sertifikaatide-uuendamine/.

Rohkem lisainfot saad lehelt www.id.ee või ID-kaardi infotelefonil 1777.

Käesoleva teavituse saatmisega loetakse täidetuks usaldusteenuse osutaja kohustus teavitada sertifikaadi omajat sertifikaadi kehtivuse peatamisest vastavalt e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 17 lg-le 4.


Lugupidamisega

Politsei- ja Piirivalveamet