21.12.17

Järva Vallavolikogu istung toimub 21. detsembril 2017 algusega kell 14.00 Aruküla mõisas (Järvamaa, Järva vald, Koeru alevik Paide tee 18).

 

Päevakorraprojekt:

1.                  Järva Vallavolikogu esimehe palgaline ametikoht ja põhipuhkus

Ettekandja: Ahti Karon, vallavolikogu aseesimees

 

2.                  Järva Vallavolikogu esimehe kuutöötasu suurus, aseesimehe hüvitus (tasu) ja volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ning maksmise kord   

Ettekandja:     Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

 

3.                  Maamaksumäära kehtestamine

Ettekandja:     Rait Pihelgas, vallavanem,

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni

 

4.                  Konkursi „Aasta Tegija" tulemuste kinnitamine

Ettekandja:     Rait Pihelgas, vallavanem

Kaasettekandja: Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

 

5.                  Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2018. aasta liikmemaksu suuruse kinnitamine

Ettekandja:     Rait Pihelgas, vallavanem

Kaasettekandja: Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

 

6.                  Esindajate nimetamine Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse

Ettekandja: Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

 

7.                  Üleriigiliste omavalitsusliitude ühistegevus

Ettekandjad: Jüri Võigemast, ELL tegevdirektor, Ott Kasuri, EMOL tegevdirektor

 

8.                  Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla ühinemislepingu punkti 5.4.2 muutmine

Ettekandja:     Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

 

9.                  Järva Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

Ettekandja:     Arto Saar, revisjonikomisjoni esimees

 

10.              Ehitise peremehetuks tunnistamine ja Järva valla valdusse võtmine

Ettekandja:     Rait Pihelgas, vallavanem

 

11.              Vallavara võõrandamine otsustuskorras (korteriomand Teeveere 5)

Ettekandja: Anne Uus, Koigi vallasekretär

 

12.              Vallavara võõrandamine otsustuskorras (korteriomand Teeveere 6)

Ettekandja: Anne Uus, Koigi vallasekretär

 

13.              Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras (korteriomand Aasa tn 3-6 Koigi)

Ettekandja: Anne Uus, Koigi vallasekretär

 

14.              Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras (raieõigus Puhkepargi kinnistu, Laaneotsa küla)

Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

 

15.              Koeru Vallavolikogu 27.03.2014 otsuse nr 22 „Deklaratsioonide esitamise kohustus" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: Jaanika Aava, Koeru vallasekretär

 

16.              Imavere Vallavolikogu 23.01.2014 määrus nr 9 „Imavere Vallavalitsuse teenistujatele ja hallatavate asutuste töötajatele sotsiaalsete garantiide kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: Aere Pallo, Imavere vallasekretär

 

17.              Koigi Vallavolikogu 12.09.2013. a määrus nr 23 „Koigi vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate sotsiaalsete garantiide kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: Anne Uus, Koigi vallasekretär

 

Toimetaja: JAANIKA AAVA