Teade jäätmeveoteenuse hinnatõusust

Blanketid

 

Koeru valla jäätmekava 2015-2020
Koeru valla jäätmehoolduseeskiri

 

 

Jäätmehoolduse korraldamiseks on Järvamaa, Raplamaa, Jõgevamaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Harjumaa valdade koostööna loodud ühisasutus MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. See  on asutatud 2003.a. sügisel 24 omavalitsuse poolt eesmärgiga pakkuda Kesk-Eesti piirkonnas keskkonnahoidlikku ja -säästlikku jäätmehooldusteenust.

MTÜ KESK-EESTI JÄÄTMEHOOLDUSKESKUS
Aadress:     Pärnu 52, 72712 Paide, Järvamaa
Tegevjuht:   Arvo Rosimannus
Tel.,Faks:   385 2200
Tel.:             385 2175
E-post:        info@kejhk.ee
Koduleht:    http://www.kejhk.ee/

Jäätmete sorteerimise juhend