2017

Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamine. Ehitustööd"  (viitenumber: 190283) korraldamine

 

Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamine. Ehitustööd" (viitenumber: 189682) hankemenetluse tulemuse kinnitamine

Lihthanke „Koeru aleviku Paide tee kergliiklustee ehitus" (viitenumber: 189994) korraldamine

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Pärnatee kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamine. Ehitustööd" (viitenumber: 189682) korraldamine

Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamise projektijuhtimise ja hangete läbiviimise teenus" (viitenumber: 187521) 20.06.2017 korralduse nr 154 kehtetuks tunnistamine ning Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamise projektijuhtimise ja hangete läbiviimise teenus" (viitenumber: 187521) tulemuste kinnitamine

Lihthanke „Väinjärve puhkeala lava ja välikäimlate ehitus" (viitenumber: 187535) hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke „Koeru valla 2017. aasta investeerimislaen" (viitenumber: 188102) hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke "Koeru valla 2017. aasta investeerimislaen" väljakuulutamine ja hankedokumendi kinnitamine

Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamise projektijuhtimise ja hangete läbiviimise teenus"  (viitenumber: 187521) korraldamine

Lihthanke „Väinjärve puhkeala lava ja välikäimlate ehitus" (viitenumber: 187535) korraldamine

Lihthanke „Koeru aleviku ausamba pargi valgustus" (viitenumber: 186213) hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Põllu tänava remont" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke „Koeru aleviku ausamba pargi valgustus"  (viitenumber: 186213) korraldamine

Lihthanke „Väinjärve puhkeala välikäimlate ja lava ehitus"  (viitenumber: 186481) korraldamine

Lihthanke "Koeru valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonttööd" tulemuste kinnitamine

Lihthanke "Koeru valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonditööd" korraldamine, hankedokumendid

Lihthanke "Koeru valla investeerimislaenu refinantseerimine" hankementluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke "Koeru tervisekeskuse projekteerimine" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

 

2016

Lihthanke investeerimislaenu refinantseerimise korraldamine hankedokumentlisadokument

Lihthanke "Koeru tervisekeskuse projekteerimine" (viitenumber:180703) korraldamine

Lihthanke "Lumetõrje teostamine Koeru valla kohalikel teedel ja tänavatel 2016/2017 talvel" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Hanke "Koeru Ausamba pargi kõnniteede ehitus" hankemenetluse lõppenuks tunnistamine

Lihthanke "Väinjärve ujuvkaide ja püügiplatvormi rajamine" tulemuste kinnitamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine

Lihthange "Lumetõrje teostamine Koeru valla kohalikel teedel ja tänavatel 2016/2017 talvel", lisadokument

Lihthange "Väinjärvele ujuvkaide ja püügiplatvormi rajamine"

Korraldus nr 249 "Lihthangete pakkumuste esitamise tähtaegade pikendamine" Lihthange "Koeru ausamba pargi kõnniteede ehitus", lisadokument, kõnnitee ristprofiil, kõnniteede eskiis

Korraldus nr 249 "Lihthangete pakkumuste esitamise tähtaegade pikendamine"  Lihthange "Koeru Lasteaia kõnniteede asfalteerimine", lisadokument

Hanke "Aruküla mõisa valitsejamaja katusekatte vahetus" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Hange "Aruküla mõisa valitsejamaja katusekatte vahetus"

Hanke "Koeru Keskkooli söögisaali ja fuajee rekonstrueerimine" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Hange "Koeru Keskkooli söögisaali ja fuajee rekonstrueerimine"

Hange "Koeru valla 2016.aasta investeerimislaen"

Hange "Aruküla mõisa valitsejamaja katusekatte vahetus"

Hange "Koeru kalmistu kergliiklustee ehitus I etapp" 

Koeru valla "Aruküla mõisa valitsejahoone juurdeehituse lammutus" (viitenumber 173507) hanke korraldamineHANKEDOKUMENDID

Hanke "Koeru valla Aruküla mõisa pargi puude raie- ja hooldustööd" väljakuulutamine ja hanke tingimuste kinnitamine

Lihthanke "Koeru valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonditööd" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Hanke "Koeru valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonditööd" väljakuulutamine

 

2015

Lihthanke "Lumetõrje teostamine Koeru valla kohalikel teede" väljakuulutamine ja hanke tingimuste kinnitamine

Lihthanke "Lumetõrje teostamine Koeru valla kohalikel teede ja tänavatel 2015/2016 talvel" (viitenumber: 167664) hankemenetluse tulemuste kinnitamine ning lõpetamine

Lihthanke „Lumetõrje teostamine Koeru valla kohalikel teedel ja tänavatel 2015/2016 talvel" väljakuulutamine ja hanke tingimuste kinnitamine

Hanke"Koeru Keskkooli mööbel" tulemuste kinnitamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine

Riigihange Koeru Keskkooli mööbel algusega 07.10.2015

Hange  Koeru Keskkooli õppehoone Aruküla mõisa kardinad: Lisa 1 Kardinate vajadus, ruumide kardinad, saali kardinad, hanke korraldus 30.09.2015 nr 207, küsimused-vastused

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Koeru Keskkooli õppehoone Aruküla mõisa kardinad"

Lihthanke "Koeru Keskkooli õppehoone Aruküla mõisa mööbel" väljakuulutamine ja hanke tingimuste kinnitamine

Riigihanke „Koeru Vallavalitsuse sõiduauto kasutusrendile võtmine" kõigi pakkumuste tagasilükkamine

Hanke "Koeru lasteaia fassaadi soojustamine" tulemuste kinnitamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine

,,Koeru Vallavalitsuse sõiduauto kasutusrendile võtmine" väljakuulutamine ja hanke tingimuste kinnitamine 

Hange "Koeru Lasteaia fassaadi soojendamine" 

Hange "Koeru Keskkooli koolimööbel"

Lihthanke "Koeru Lasteaia Vao hoone renoveerimine" väljakuulutamine

Koeru valla teede tolmutõrje, remondi- ja hooldustööde hankedokumendi muutmine 

Lihthanke "Koeru valla 2015. aasta investeerimislaen" väljakuulutamine ja hankedokumentide kinnitamine

Koeru valla teede tolmutõrje, remondi- ja hooldustööde hanke korraldamine

Väinjärve paadikai ja püügiplatvormi tarnimine ning paigaldamine hanke väljakuulutamine ja tingimuste kinnitamine 
 

2014

Lumetõrjetööde hanke tulemused

Koeru Keskkooli õppesõiduauto ostmise hanke tulemuste kinnitamine

Lumetõrjetööde hanke tingimused ja kord

Väinjärve parkimisala osalise renoveerimise hanke tulemuste kinnitamine  

Koeru lasteaia õueala katmise tänavakiviga hanke tulemuste kinnitamine

Koeru aleviku tänavte pindamise hanke tulemuste kinnitamine

Väinjärve parkla osalise renoveermise hanke väljakuulutamine

Lihthanke korraldamine Koeru bussijaama platsi rekonstrueerimiseks

Lihthanke korraldamine Koeru lasteaia Päikeseratas õueala osaliseks katmiseks tänavakiviga

Lihthanke korraldamine Koeru aleviku tänavate pindamiseks

Alla lihthanke piirmäära riigihanke "Aruküla mõisa peahoone(Koeru Keskkooli õppehoone)renoveerimise muinsuskaitseline järelevalve" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine

Riigihanke "Toitlustusteenus Koeru Keskkoolis " (viitenumber 149977) pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine 

Uue kalmistu mõõdistamise hanke tulemus

Hanke "Traktori kasutusrent" väljakuulutamine

Uue kalmistu mõõdistamise hanke väljakuulutamine

Koeru ambulatoorium-apteegi hoone siseruumide renoveerimiseks hanke väljakuulutamine

Riigihanke "Aruküla mõisa peahoone renoveerimise omanikujärelevalve"  pakkujate kvalifitseerimine, pakkujate kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine

Aruküla mõisa peahoone renoveerimise muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks hanke väljakuulutamine

Riigihanke "Aruküla mõisa peahoone(Koeru Keskkooli õppehoone renoveerimistööd." (viitenumber 149643) pakkujate kvalifitseerimine, pakkujate kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine

„Koeru valla teede tolmutõrje, remondi- ja hooldustööd 2014" hanke tulemuste kinnitamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine

Koeru valla teede tolmutõrje, remondi- ja hooldustööde hanke korraldamine

Koeru ambulatoorium-apteegi hoone siseruumide osaliseks rekonstrueerimiseks hanke väljakuulutamine

Koeru valla ÜVK arendamise kava aastateks 2012-2024 ajakohastamiseks hanke tulemuste kinnitamine

Hanke "Toitlustusteenus Koeru Keskkoolis" väljakuulutamine ja hankedokumentide kinnitamine

Aruküla mõisa peahoone renoveerimisteedeks hanke väljakuulutamine 

Koeru Lasteaia Vao hoone osalise renoveermise hanke tulemuste kinnitamine

Omaniku järelevalve teenuse tellimiseks (Aruküla mõisa peahoone renoveerimistööd) hanke väljakuulutamine

Lihthanke "Koeru valla 2013., 2014. ja 2015. aasta majandusaasta aruande auditeerimine" tulemuste kinnitamine

Koeru valla ÜVK arendamise kava aastateks 2012-2014 ajakohastamiseks lihthanke väljakuulutamine 

Lihthanke korraldamine Koeru lasteaia Vao hoone renoveerimiseks

Koeru valla 2013., 2014. ja 2015. aasta majandusaasta aruande auditeerimise hanke korraldamine