« Tagasi

Järva Vallavolikogu istung

Järva Vallavolikogu istung toimub 1. detsembril 2017 algusega kell 14.00 Imavere Rahvamajas (Järvamaa, Järva vald, Imavere küla, Kiigevere tee 5).

 

Päevakorraprojekt:

1. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine

Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

 

2. Järva Vallavalitsuse (ametiasutus) struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine

Eelnõu lisa 1lisa 2lisa 3

Ettekandjad: Rait Pihelgas, vallavanem; Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

 

3Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärus

Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

 

4. Järva Vallavalitsuse palgajuhend

Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem; Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

 

5. Hajaasustusprogrammi projekti aruande heakskiitmine ja toetuse maksmine

5.1. projekt „Mardi talu kogumiskaev";

5.2. projekt „Tõnise tallu kanalisatsioonisüsteemi rajamine";

5.3. projekt „Tõnise tallu veesüsteemi rajamine".

Ettekandjad: Valdur Permanson, vallavalitsuse liige; Mariliis Pajula keskkonnaspetsialist

 

6. Hajaasustuse programmi projekti lõpptähtaja ja aruande esitamise lõpptähtaja pikendamine

Ettekandja: Mariliis Pajula, keskkonnaspetsialist

 

7. Informatsioonid

ELL ja EMOL kiri „Ettepanek omavalitsuste üleriigilise ühistegevusega ühinemiseks"