« Tagasi

Järva Vallavolikogu istung

Järva Vallavolikogu istung toimub 9. novembril 2017 algusega kell 14.00 Albu Põhikoolis (Järvamaa, Järva vald, Albu küla).

Päevakorra kavand:

1.                  Järva Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ning maksmise kord

2.                  Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

3.                  Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

4.                  Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

5.                  Keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

6.                  Kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

7.                  Külaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

8.                  Sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

9.                  Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

10.              Revisjonikomisjoni liikmete valimine

11.              Vallavanema töötasu määramine

12.              Vallavanema valimine