Valik andmeid

 

2011

2012

2013

2014

2015

Rahvaarv, 1. jaanuar

2 110

2 248

2 187

2 150

2 126

Elussünnid

22

19

17

18

...

Surmad

22

38

45

44

...

Sisseränne

83

34

57

56

...

Väljaränne

94

97

67

54

...

Ülalpeetavate määr

57,5

65,8

63,6

63,6

64,0

Demograafiline tööturusurveindeks

0,93

0,88

0,82

0,85

0,92

 

         

Kohalikud eelarved, tuhat eurot

         

Tulud kokku

2 122,7

2 940,0

2 295,0

2 977,6

...

füüsilise isiku tulumaks

856,4

967,2

1 038,3

1 112,5

...

Kulud kokku

2 017,4

3 305,2

2 523,1

2 666,5

...

üldised valitsemissektori teenused

202,3

198,3

206,6

214,8

...

majandus

105,9

103,0

457,5

118,3

...

haridus

1 026,9

1 695,0

1 147,9

1 568,5

...

sotsiaalne kaitse

270,8

280,7

276,6

279,0

...

 

         

Toimetulekutoetused, eurot

51 262,5

39 450,0

35 283,3

36 988,6

...

 

         

Registreeritud töötud

75

53

37

32

36

 

         

Äriühingud

58

66

70

...

...

Müügitulu, miljonit eurot

12,39

14,07

15,13

...

...

 

         

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot

700,91

752,16

806,41

860,95

...

Brutotulu saajad keskmiselt kuus

798

848

841

830

...

 

         

Kasutusse lubatud

         

eluruumide pind, m²

96

0

129

0

...

mitteelamute suletud netopind, m²

123

0

4 888

0

...

 

         

Üldhariduse päevaõpe

         

Koolid

1

1

1

1

...

Õpilased

293

279

251

257

...

 

         

Üldkasutatavad rahvaraamatukogud

3

3

3

3

...

lugejaid

1 329

1 180

1 270

1 297

...

 

Allikas: http://www.stat.ee/