• Koeru Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 13 "Kaasava eelarve idee kinnitamine"
  • Koeru valla  kaasava eelarve elektrooniline rahvahääletus algab 9. jaanuaril kell 10:00 ja lõpeb 20. jaanuaril kell 18:00
  • Hääletada saab ka Koeru valla kantseleis (Koeru Vallavalitsuse II korrus) pabersedelil. Esitada tuleb isikuttõendav dokument. Vallavalitsus on avatud tööpäevadel kell 8:00-16:30.
  • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Koeru vallas.
  • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase idee poolt.
  • Rahvahääletus viiakse elektrooniliselt läbi infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.

Kaasava eelarve protsess

9. detsembrist - 23. detsembrini said vallaelanikud esitada ideid, kuidas kasutada 2017. aastal üht osa vallaeelarvest. Kaasava eelarve summa on sel aastal 10 000 eurot, mis tähendab, et ühe idee maksumus võis olla kuni 10 000 eurot. Tähtajaks esitati 8 ideed. Esmalt hindasid eksperdid ideede teostatavust ning protsessis said jätkata 6 ideed. Kõrvale jäid ideed, mis ei vastanud tingimustele või ei olnud teostatavad.

Edasi toimus arutelu ideede autorite ning ekspertidega ning seal selgus 3 ideed, mis pääsesid rahvahääletusele. Aruteludel hinnati ideid 3 kriteeriumi alusel: ideest osasaajate hulk, nähtavus vallaruumis, idee originaalsus/uudsus.

Rohkem infot: http://koeru.kovtp.ee/kaasav-eelarve  ja Koeru abivallavanemalt Toomas Tammik 384 6302, 5814 5848, toomas@koeruvv.ee

 

Kaasava eelarve esmase analüüsi protokoll

Kaasava eelarve II analüüsi protokoll

Kaasava eelarve menetlemise kord Koeru valla eelarve koostamisel

Kaasava eelarve idee esitamise vorm