Hajaasustuse programm toetuse saaja
Toetuse saaja nimi: Sirje Varris

Projekti nimetus ja tegevused: kanalisatsioonitööd Koeru vallas Vao külas  Kössi kinnistul.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus:  4849,92 eurot (toetus 3233,28 eurot ja omafinantseering 1616,64 eurot)
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 20. oktoober 2014